Společnost LENA-hračky, s.r.o. se zaměřuje na distribuci kompletního sortimentu do všech zemí celého světa .

Distribuce na bývalých západních trzích zajišťje mateřská Firma Simm Marketing GmbH se sídlem v Roth – Eckersmuhlen .Většina výroby se realizuje pro zahraniční trh. Firma Lena-hračky dodává zboží ze skladu u Ostravy do Německa, Holandska, Norska, Švédska, Anglie, Irska, USA, Rakouska, Polska , Slovenska , Ruska  a Švýcarska.

Firma Lena má výhradní zastoupení i pro země tzv. východního bloku, tj. Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko. Distribuci na Slovensku zajišťuje  firma Lena-Slovakia s.r.o.

Historie

Firma vznikla v roce 1997 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Firma začala podnikat v pronajatých prostorách (hala o velikosti 740 m2) firmy HD Hlučín. Tento areál sloužil převážně jako skladovací prostor, dále pak jako montážní hala, kde pracovalo 2-5 montážních dělnic. S postupem času a s ohledem na růst odbytu, bylo v průběhu roku 1998 přijato dalších 5 montážních dělnic a montáž začala ve 2-směnném provozu.

Největším dodavatelem polotovarů v té době byla firma, jejíž zakázky pro firmu Lena už převýšily 80% své produkce. Toto byl impuls pro zahraničního partnera firmy Lena ke koupi, popřípadě k vybudování, vlastních skladů. Tento plán byl realizován v prosinci roku 1998, kdy došlo k přestěhování firmy do objektu v Ludgeřovicích (3.500 m2 zastavěná plocha + cca. 25000 m2 plocha volná).

Po rozsáhlé rekonstrukci objektů (infrastruktura, stavební úpravy, opravy stávajících rozvodů a kanalizací, pořízení nových výrobních prostředků atd.) zde začala firma Lena od 01.09.1999 vyrábět ve vlastní vstřikovně. Výroba probíhá ve 3-4 směnném provozu a montáž v provozu 2-směnném. Počet zaměstnanců se ustálil na 50 stálých a cca 40 externích pracovnících.

V roce 2005 došlo k uzavření výrobního závodu v Německém městě Roth a k přestěhování kompletní výroby hraček do České republiky .

Vybudované sklady a celkové prostory v areálu v Ludgeřovicích, se staly postupem času nevyhovující a nedostačovaly současné produkci a potřebám firmy Lena, proto se v červnu roku 2009 začalo se stavbou nové budovy (5000m2 zastavěná plocha) v Dolním Benešově, kde začala firma Lena vyrábět a expedovat od 11.11.2009.