Lena-hračky, s.r.o.
Opavská 626
747 22 Dolní Benešov
Česká republika
IČO: 253 75 687
DIČ: CZ253 75 687
www.lena-hracky.cz


Lena-Slovakia, s.r.o.
Kalinčiakova 19
960 01 ZVOLEN
Slovenská republika
Tel./ Fax: +421-45-536 0203
E-mail: lena@lenaslovakia.sk